VOLGENDE of VORIGE = bladeren door een hoofdstuk
STARTPAGINA = keuzemenu voor kiezen van een hoofdstuk
I - KADE rond 'DRIVING RANGE' van de GOLFBAAN - plankaart
Aa
Nu het hele gebied mag vernatten en ook het gemaaltje bij de golfbaan verdwijnt, loopt de driving-range van de golfbaan risico om bij hoog water onder te lopen.
Dit oefenveld ligt ingesloten tussen de Polleseweg en het Pollmeer.
Daarom wordt er aan de zuid- en oostkant van het oefenveld (dat vroeger door een gemaaltje werd ontwaterd), een kade aangelegd. Bij hoge waterstanden in de Westerlanden en het Besloten Veen ondervindt de golfbaan daar dan geen hinder van.