VOLGENDE of VORIGE = bladeren door een hoofdstuk
STARTPAGINA = keuzemenu voor kiezen van een hoofdstuk
N - HET VERWIJDEREN VAN DE BESCHOEIING
B
Overzicht van het plangebied. Het gebied waar in januari 2016 de beschoeiing is verwijderd.