homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen

GEMEENTE TYNAARLO
Op deze pagina een overzicht van de plannen waarin het Natuurplatform zich de afgelopen jaren heeft verdiept
eind mei 2009 Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) voor de Gemeente Tynaarlo downloaden nieuwsbrief LOP januari 2009
In 2008 is begonnen met het opstellen van een Landschapsontwikkelingsplan voor de gemeente Tynaarlo. Hierbij werden verschillende belangenorganisaties uit de gemeente betrokken, die zitting konden nemen in een zogeheten Klankbordgroep, die meedacht over de invulling van het LOP. Dit plan was al enige tijd in voorbereiding voor we hier als Natuurplatform (toen nog een Stichting in oprichting) hoogte van kregen.
Reactie Natuurplatform op het LOP: Eventuele zienswijzen moesten voor 1 juni worden ingediend en we waren nog net op tijd om het plan te bekijken en daarop onze reactie te geven. Het LOP moet gaan dienen als inspiratiebron voor de toekomstige invulling van het landschap van de gemeente Tynaarlo. Zienswijze ingediend door Natuurplatform
16-12-2009 Vaststelling Structuurvisie Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) website Gemeente Tynaarlo
In december 2009 is de structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan (LOP) officieel door de gemeenteraad van Tynaarlo vastgesteld. Het LOP doet uitspraken over hoe verschillende locaties in de toekomst vorm gaan krijgen. De structuurvisie is een nadere uitwerking van het structuurplan uit 2006, met name voor de onderdelen Landschap en Natuur. Beleidsvoornemens die te maken hebben met de inrichting van het landschap worden voortaan aan het LOP getoetst. Het LOP bevat de integrale visie voor de ontwikkeling van het landschap van Tynaarlo voor de komende 10 jaar. Op dit moment werkt de gemeente nog aan een publieksversie van het LOP. Deze komt binnenkort beschikbaar. klik hier om de structuurvisie LOP
te downloaden

31-03-2010 Publieksversie Structuurvisie LOP digitaal beschikbaar  
Op de gemeentepagina van de Gemeente Tynaarlo stond de aankondiging dat de publieksversie van de Structuurvisie LOP inmiddels ook beschikbaar is. Klik hier om de publieksversie van het
LOP te downloaden
01-06-2011 Het Groene Dorpenplan van de gemeente Tynaarlo Zienswijze Natuurplatform
Vanaf 21 april 2011 lag het concept Groene Dorpenplan van de Gemeente Tynaarlo ter inzage. Er was een analyse gemaakt van de verschillende soorten groen die in de gemeente vielen te onderscheiden en op basis daarvan was een visie ontwikkeld voor beheer en behoud in de toekomst, met name in de kleine kernen.
In dit stuk werden 5 categorieën onderscheiden:
  1. Cultuurhistorisch en landschapsgroen (b.v. brinken, houtwallen, oude lanen en heggen)
  2. Begeleidingsgroen (grasstroken, vakken met lage beplanting, hagen en bomen)
  3. Centrumgroen (dient als groene uitstraling voor voornamelijk stenige omgevingen)
  4. Wijkgroen (groenvlakken in woonwijken met een recreatieve en/of ecologische functie)
  5. Buurtgroen (groen in de directe omgeving van woningen ter verfraaiing of afschermening

  We misten daarin toch een belangrijk punt en hebben voorgesteld een zesde categorie toe te voegen:

  • Ecologische bermen, sloten en houtwallen (reservaat voor planten, insecten en biodiversiteit)

Groene Dorpen Plan
deel A - beleid

 

Groene Dorpen Plan
deel E - kleine kernen

 

Zie ook de pagina's over ecologisch bermbeheer

      naar 2013
home ruimtelijke ordening Tynaarlo 2009-2012 LOP
actueel natuurbeheer Assen 2013 Buitengebied
data natuur en recreatie Drenthe 2014 Raad v. State
thema's informatiepagina's gastransportleiding 2017 Landgoed Buiten
contact projecten Nat.plf Transferium  
links dia-presentaties N34  
archief KAARTEN doorfietsroute  
nieuwsbrief