homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
DIAPRESENTATIES  
Over een aantal onderwerpen of natuurgebieden hebben we een diapresentatie gemaakt.
Hieronder een overzicht.
DIAPRESENTATIES OVER HET GEBIED diapresentaties
In mei 2009 maakte een van de leden van het Natuurplatform een studiereis naar het New Forest in Engeland onder leiding van de ecoloog Hans van der Lans uit Rhee. Daarvan is een fotpresentatie gemaakt, die veel informatie geeft over het beheer in dat gebied en de invloed van grote grazers op natuur en omgeving. Deze excursie vormde een bron van inspiratie en maakte duidelijk hoe je met de ogen van een ecoloog naar een gebied kunt kijken. New Forest
In 2009 is er door een groot aantal vrijwilligers gemonitord in het gebied rond het nieuw aangelegde fietspad, om te registreren op wat voor wijze er gebruik gemaakt werd van het gebied en wat dit mogelijk voor verstoringen van de natuur met zich mee bracht. Marianne van Albada verwerkte alle gegevens tot een verslag, dat tijdens een eerste bijeenkomst voor bewoners en andere geïnteresseerden in april 2010 werd gepresenteerd. Verslag monitoring fietspad (42 pag. pdf)
Over het gebied Duinweg-beekdal zijn enkele diapresentaties gemaakt. Om de knelpunten in het gebied aanschouwelijk te maken is er de presentatie "Van Duinweg tot beekdal", die met behulp van foto's, tekst en kaartjes laat zien, welke dingen mogelijk verbeterd zouden kunnen worden. Deze presentatie was het uitgangspunt voor een discussie met bewoners op 18 april 2011 en de fietsexcursie met instanties en terreinbeheerders op 20 april.
Van Duinweg tot beekdal (diapresentatie)
Verder is er een fotopresentatie over het Wildeveen en de kleine wilde stukjes natuur daar omheen, die voor mensen niet toegankelijk zijn.
Wildeveen
In de herfst van 2015 is de inrichting gestart van het natuurgebied Westerlanden - Besloten Venen. We maakten een fotopresentatie van de veranderingen tijdens de werkzaamheden. Sloten werden gedempt, poelen gegraven, bomen gekapt en uiteindelijk zullen ook de kades van de Drentsche Aa in grote delen van het gebied verwijderd worden, zodat de Drentsche Aa weer buiten haar oevers kan treden en de natuur daar kan vernatten. Inrichting Westerlanden-Besloten Venen
   
       
home ruimtelijke ordening New Forest  
actueel natuurbeheer Monitoring fietspad  
data natuur en recreatie Duinweg-beekdal  
thema's projecten Nat.plf Wildeveen  
contact informatiepagina's Westerlanden  
links dia-presentaties  
archief KAARTEN  
nieuwsbrief