homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
INFORMATIEPAGINA'S
Na de aanleg van het fietspad Okkenveen-Westerlande in augustus 2008, zijn ons in de loop der tijd een aantal dingen opgevallen, die de uiting lijken te zijn van een strijdveld aan tegenstellingen tussen de verschillende plannenmakers, beheerders en eigenaren.
2009 EERSTE SCHETS VAN DE SITUATIE VLAK VOOR DE START VAN HET PROJECT eerste aanzet (2009)

Zie voor een eerste schets van de situatie op dat moment, de pagina "EERSTE AANZET (2009)"

januari 2010 START VAN HET PROJECT "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" voortgang project
Door de confrontatie met allerlei tegenstrijdigheden in het beheer van dit gebied, zijn we tot de conclusie gekomen, dat het goed zou zijn, als er voor het hele gebied tussen Midlaren-Noordlaren en het dal van de Drentsche Aa een coherent plan zou komen, waarin het beleid van de verschillende eigenaren en instanties beter op elkaar is afgestemd. Ook vinden we dat de omwonenden meer betrokken zouden moeten worden bij dat beleid. Nu het dal van de Drentsche Aa definitief is aangewezen als Natura 2000 gebied, lijkt het ons een goed moment om met een dergelijk project te starten. Op deze pagina's willen we verslag doen van onze inspanningen om via ons project VAN DUINWEG TOT BEEKDAL de situatie in het gebied tussen Duinweg, Vijftig Bunder en Drentsche Aa dal te verbeteren.

Zie voor berichten over de voortgang van het project, de pagina "VOORTGANG PROJECT"

REGELMATIG TERUGKERENDE ONDERWERPEN
Sommige onderwerpe keren regelmatig terug in de actualiteit.
Van een aantal van deze thema's hebben we alle berichten samengebracht op één informatiepagina.

Zie voor een overzicht van deze thema's de beschrijving hier onder.

DE ROGGELELIE roggelelie
Tot aan het begin van de vorige eeuw (ca 1920) werd het land op de Hondsrug nog op de oude manier bewerkt. Het ploegen gebeurde met behulp van paarden, aardappels rooien ging met de hand en er werden nog geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook het diepploegen (tot op 1,60 diep), zoals dat tegenwoordig machinaal gebeurt, behoorde nog niet tot de mogelijkheden. Het akkerland werd in die tijd opgevrolijkt door allerlei kleurige onkruiden, zoals klaproos, korenbloem, bolderik en roggelelie. Ook in Midlaren groeide deze roggelelie (lilium bulbiferum croceum) tot aan 1920 nog in de akkers ten noorden van het Midlaarder hunebed. De laatste vindplaatsen bevonden zich op de essen van Gieten en Bonnen. Van dit alles is door de moderne landbouwmethoden weinig overgebleven.
In Duitsland zijn nog plaatsen waar de lelie overvloedig groeit en in Nederland is men bezig aan een herintroductie in Drenthe. Op de pagina "roggelelie" staat allei informatie over de roggelelie bijeengebracht.
INFORMATIEPAGINA'S OVER DIEREN DIE VOORKOMEN IN HET DRENTSCHE AA GEBIED.  
Ondertussen hebben we ook enkele aparte pagina's gemaakt met informatie over dieren, die in het gebied voorkomen. Tot nu toe zijn er pagina's over de das en de bever. Waarnemingen in het gebied zelf zijn aangevuld met algemene informatie over de soort in andere gebieden. bever

das
       
home ruimtelijke ordening roggelelie  
actueel natuurbeheer bever  
data natuur en recreatie das  
thema's projecten Nat.plf    
contact informatiepagina's    
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief