FINANCIEN - DONATIES - JAAROVERZICHTEN VENSTER
SLUITEN
Al het werk dat door het Natuurplatform gedaan wordt, gebeurt op vrijwillige basis. We hebben geen bezoldigde krachten in dienst. Voor zover er kosten zijn, worden die betaald uit de bijdragen van onze donateurs. De donatie is vrijwillig evenals de hoogte van het bedrag.

Over het algemeen maken we weinig kosten. Sommige kosten gaan echter altijd door, zoals bankkosten, website hosting en zo af en toe maken we reiskosten om vergaderingen en bijeenkomsten te bezoeken of deskundigen te raadplegen.

Wanneer onze financiële reserves een kritisch punt naderen, laten we dat onze donateurs weten en verzoeken dan om een nieuwe (vrijwillige) bijdrage.

Overzicht 2017

Overzicht 2018

Overzicht 2019

Overzicht 2020

Overzicht 2021

Overzicht 2022

Overzicht 2023


Om aan de financiele verplichtingen t.o.v. de Belastingdienst te voldoen,
geven we u via de kolom rechts inzage in de jaaroverzichten van de afgelopen jaren.
Het banknummer van het Natuurplatform = Triodos: NL02 TRIO 0197 7895 0