VOLGENDE of VORIGE = bladeren door een hoofdstuk
STARTPAGINA = keuzemenu voor kiezen van een hoofdstuk
WESTERLANDEN - BESLOTEN VENEN
Aa
LOGO "Meer ruimte voor de Drentsche Aa"

De inrichting van het natura 2000 gebied
WESTERLANDEN - BESLOTEN VENEN

herfst 2015 - herfst 2016

Een fotoreportage van Marianne van Albada
(met dank aan Ingrid Schenk voor een aantal aanvullende beelden)
Half september 2015 werd het startsein gegeven voor de herinrichting van het gebied Westerlanden - Besloten Venen, door het symbolisch weggraven van een stukje kade door de gedeputeerden van de provincies Groningen en Drenthe.
(Het natuurgebied ligt immers in twee provincies.)
Het zou toen nog bijna een jaar duren voor de kades echt konden worden weggehaald.

Deze fotoreportage doet verslag van de werkzaamheden
en is verdeeld in hoofdstukken, die elk een bepaald onderwerp of een bepaald deelgebied behandelen.

Via de knop STARTPAGINA in de menubalk hierboven,
komt u in een KEUZEMENU, dat doorverwijst naar de verschilende hoofdstukken.
Een losse opsomming:
Plaggen, sloten dempen, graven van poelen, herstel rivierduinen, herinrichting Pollseweg, kappen van bomen, uitgraven Pollmeer, natuurvriendelijke oevers en herstel hakhoutwallen in Besloten Venen, een brug in de Pollseweg, aanleg faunatunnel aan de Lageweg, een nieuwe kade + gemaaltje in het Beslotenveen, verhogen van de kade rond de 'driving range' van de golfbaan, vernieuwing fietspad Westertseweg en aanleg voetpaden, verwijderen van de beschoeiing langs de oevers van de rivier en tenslotte het verwijderen van de oude kades.

Al het werk werd uitgevoerd buiten het broedseizoen tussen eind augustus en half maart, om zo min mogelijk verstoring te veroorzaken.