homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
data die interessant zijn
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur)
Faunapassages
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
links
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gemeente Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
EEN ANDERE VISIE OP HET BEHEER VAN DE WESTERLANDEN EN OMGEVING eerste aanzet (2009)
Na de aanleg van het fietspad Okkenveen-Westerlande in augustus 2008, zijn ons in de loop der tijd een aantal dingen opgevallen, die de uiting lijken te zijn van een strijdveld aan tegenstellingen tussen de verschillende plannenmakers, beheerders en eigenaren.
Zie voor een eerste schets van de situatie op dat moment, de pagina "EERSTE AANZET (2009)"
januari 2010 START VAN HET PROJECT "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" voortgang project
Door de confrontatie met allerlei tegenstrijdigheden in het beheer van dit gebied, zijn we tot de conclusie gekomen, dat het goed zou zijn, als er voor het hele gebied tussen Midlaren-Noordlaren en het dal van de Drentsche Aa een coherent plan zou komen, waarin het beleid van de verschillende eigenaren en instanties beter op elkaar is afgestemd. Ook vinden we dat de omwonenden meer betrokken zouden moeten worden bij dat beleid. Nu het dal van de Drentsche Aa definitief is aangewezen als Natura 2000 gebied, lijkt het ons een goed moment om met een dergelijk project te starten. Op deze pagina's willen we verslag doen van onze inspanningen om via ons project VAN DUINWEG TOT BEEKDAL de situatie in het gebied tussen Duinweg, Vijftig Bunder en Drentsche Aa dal te verbeteren.
Zie voor berichten over de voortgang van het project, de pagina "VOORTGANG PROJECT"
SPECIALE INFORMATIEPAGINA'S informatiepagina's
Ondertussen hebben we ook enkele aparte pagina's gemaakt met informatie over dieren, die in het gebied voorkomen. Tot nu toe zijn er pagina's over de das en de bever. Waarnemingen in het gebied zelf zijn aangevuld met algemene informatie over de soort in andere gebieden. bever

das
FOTOPRESENTATIES OVER HET GEBIED fotopresentaties
Ook zijn er een aantal fotopresentaties gemaakt over het gebied. Om de knelpunten in het gebied aanschouwelijk te maken is er de presentatie "Van Duinweg tot beekdal", die met behulp van foto's, tekst en kaartjes laat zien, welke dingen mogelijk verbeterd zouden kunnen worden. Deze presentatie was het uitgangspunt voor een discussie met bewoners op 18 april 2011 en de fietsexcursie met instanties en terreinbeheerders op 20 april. Verder is er een fotopresentatie over het Wildeveen en de kleine wilde stukjes natuur daar omheen, die voor mensen niet toegankelijk zijn.
Ook is er een presentatie over het New Forest, waar naartoe een van de leden van het Natuurplatform in mei 2009 een studiereis maakte onder leiding van de ecoloog Hans van der Lans uit Rhee.
Van Duinweg tot beekdal

Wildeveen

New Forest
       
home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen  
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal  
data natuurgebieden bermbeheer  
thema's natuur & recreatie informatiepagina's Duinweg-beekdal
contact projecten Nat.plf fotopresentaties Wildeveen
links     New Forest
archief      
nieuwsbrief